ΣΠΑΡΤΗ. Προβληματισμός υπάρχει σε εκπαιδευτικούς και γονείς μετά το ψήφισμα καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης σχετικά με την χωροταξική κατανομή των περιοχών ευθύνης των σχολείων της Σπάρτης.
Το notospress.gr ζήτησε την θέση του Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιώργου Παπαδάκου, καλώντας τον να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουν οι καθηγητές και να εξηγήσει τι ισχύει και τι συμβαίνει.

Ο κ. Παπαδάκος δεν κατανοεί τη στάση των καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου που υπογράφουν το ψήφισμα και διευκρινίζει ότι την αρμοδιότητα τόσο για την χωροταξική κατανομή όσο και για την ανάπτυξη τμημάτων τάξεων την έχει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας.

Τονίζει ότι υπήρξε διαβούλευση και καταγραφή των θέσεων όλων των Σχολείων και ξεκαθαρίζει ότι η Υπηρεσία λειτουργεί και αποφασίζει με κανόνες, εγκυκλίους και νόμους που ορίζουν και την πολιτική και την στρατηγική και τα περιθώρια. Υπηρεσιακοί είναι οι λόγοι που εκτιμώνται και καθορίζουν τις αποφάσεις, παρόλο - όπως λέει - που η Διεύθυνση έχει ζητήσει τη γνώμη όχι μόνο των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών αλλά και του συνδικαλιστικού οργάνου τους και του Δήμου.

Δεν κρύβει μάλιστα τον προβληματισμό του για τις κρίσεις και τους χαρακτηρισμούς των καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου σε δημόσιο κείμενο όπως είναι το ψήφισμα τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Ηλία Μπόνου αναφέρεται στον αν και κατά πόσο συρρικνώνονται Σχολεία από την Χωροταξική Κατανομή, στο κατά πόσο εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μαθητών, στο αν υπάρχει επάρκεια αιθουσών ή όχι και στο αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση των Σχολείων. Αναφέρεται επίσης στους υπεράριθμούς εκπαιδευτικούς, στους αναπληρωτές αλλά και στο Μουσικό Σχολείο.

Να θυμήσουμε ότι οι καθηγητές του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «ως εργαζόμενοι και παιδαγωγοί διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που έγινε η χωροταξική κατανομή των περιοχών ευθύνης των σχολείων της Σπάρτης, γιατί οδηγεί σε συρρίκνωση του σχολείου μας και εγείρει ερωτηματικά για τη βιωσιμότητά του τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε όλο το ψήφισμα εδώ