ΤΡΙΠΟΛΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοπόννησου συνεδρίασε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου σχετικά με τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που περιλαμβάνονται στον Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ). Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 22 υπέρ και 17 κατά ενώ 3 Δήμαρχοι αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Μεταξύ των Δήμων που τάχθηκαν κατά του ΣΔΙΤ ήταν οι Δήμοι Σπάρτης, Τρίπολης, Άργους, Κορίνθου και Βόρειας Κυνουρίας. Οι Δήμαρχοι δήλωσαν πως επιμένουν στην αποκεντρωμένη δημοτική ή διαδημοτική διαχείριση των απορριμμάτων και πρόκειται να διεκδικήσουν νομικά τη δικαίωσή τους.

Επόμενο στάδιο στη διαδικασία εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ η υπερψήφιση του από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει με μόνο θέμα την «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ» (υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Ν.3389/2005)» που εισηγείται η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στις 15.00 στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».