ΣΠΑΡΤΗ. Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 19.00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την τέλεση μνημόσυνου Ευεργετών Δημοτικής Ενότητας Φάριδος – Ψήφιση πίστωσης – Επιτροπή παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

13ο Παραλαβή υπηρεσιών από την ηλεκτρονική Βάση δεδομένων «ΔήμοςΝΕΤ» για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Καθορισμός δόσεων για καταβολή οφειλών σύμφωνα με την 257/2017 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης - Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) «Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΛΑΧΙΩΤΗ»» του Δήμου Ευρώτα.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος