ΤΡΙΠΟΛΗ. Δύο συνεδριάσεις προγραμματίζονται για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την επόμενη Τετάρτη 1 Νοεμβρίου.

Κατ’ αρχήν στις 15.30 στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» το ΠεΣυΠ συνεδριάζει «εκτάκτως» με μοναδικό θέμα την «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού Έτους 2018 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018». Εισηγητές του θέματος αυτού είναι οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Αναστάσιος Χειβιδόπουλος, Ευάγγελος Γιαννακούρας, Πελοπίδας Καλλίρης, Αδαμαντία Τζανετέα και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Αμέσως μετά, στις 17.30, ξεκινά η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 331/2-10-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

2.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

3.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5.Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.