ΛΑΚΩΝΙΑ. Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου αρχίζει στα Γυμνάσια η Ενισχυτική Διδασκαλία, σε 440 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) σε όλη την Ελλάδα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρσι που λειτούργησαν 421 ΣΚΑΕ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή την 31η Μαΐου 2018. Υπεύθυνες για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου θα λειτουργήσουν 29 ΣΚΑΕ, μεταξύ αυτών 9 στη Λακωνία. Αναλυτικά για το νομό Λακωνίας, ΣΚΑΕ θα λειτουργήσει στα σχολεία:
1ο Γυμνάσιο Σπάρτης
2ο Γυμνάσιο Σπάρτης
3ο Γυμνάσιο Σπάρτης
4ο Γυμνάσιο Σπάρτης
Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης
Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου
Γυμνάσιο Γυθείου
Γυμνάσιο Αρεόπολης
Γυμνάσιο Νεάπολης