Γράφει ο Δημήτριος Καφεντζής*

ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΗΜΟΙ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Καστόρι την 7.12.2017, συζητήθηκαν θέματα και κατατέθηκαν προτάσεις από τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Μεταξύ των άλλων, κατετέθη και υποστηρίχθηκε και από την παρουσία όλων των θεσμικών εκπροσώπων της κοινωνίας των βορείων δήμων καθώς και εκπροσώπων φορέων πολιτιστικών Συλλόγων κλπ., καθολικό αίτημα για το πιο σημαντικό ίσως θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία, ήτοι την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και πλούτου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, απαιτήθηκε από τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε υλοποίηση Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κομμάτι του Ταϋγέτου στους βόρειους δήμους (το οποίο και είναι υψίστης σημασίας για την ζωή, την τουριστική προβολή και ανάπτυξη, αλλά και την ίδια την ύπαρξη των χωριών μας), ιδιαιτέρως δε για την προστασία της σπάνιας και μοναδικής παγκοσμίως πανίδας και χλωρίδας της περιοχής (όπως είναι γνωστό από εξειδικευμένες επιμέρους μελέτες και επιστημονικές έρευνες).

Το θέμα αυτό παρουσίασαν και τεκμηρίωσαν οι κ.κ. Καφεντζής και Γιάνναρης, πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Αγόριανης και Γεωργιτσίου.

Δυστυχώς, όμως, όπως διαπιστώσαμε, η Δημοτική Αρχή αγνόησε τούτο και δεν το κατέγραψε καν στα Πρακτικά, με την ανυπόστατη και φθηνή δικαιολογία ότι τάχα δεν κατέστη δυνατή η απομαγνητοφώνηση λόγω κακής ποιότητας του ήχου, παρότι στο site του Δήμου και στο you tube υπάρχει ευκρινέστατη ηχητική καταγραφή (https://www.youtube.com/watch?v=zeGiU7YoxSw&t=5507s).

Αυτό, μας δίνει το δικαίωμα να κρίνουμε τη δικαιολογία ως αβάσιμη. Εξάλλου δε, ακόμα και αν είχαν υπάρξει προβλήματα στον ήχο, ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μην καταγραφεί, καθώς ακούστηκε απ’ όλους και δεν ήταν κάτι που θα έπρεπε να ξεχάσει ο συντάξας και οι υπογράφοντες τα Πρακτικά. Μας γεννώνται λοιπόν εύλογα ερωτήματα για ποιον λόγο υπήρξε αυτή η συμπεριφορά από την Δημοτική Αρχή, που κατά την γνώμη μας ενέχει σκοπιμότητα.

Η πράξη αυτή αποτελεί τεράστια προσβολή για την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της, τους οποίους και καλούμε να τοποθετηθούν.

Επιγραμματικά, υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι να υπακούει τα κελεύσματα της λαϊκής εντολής, γιατί αυτός είναι ο ρόλος και το καθήκον της. Τα να τα αγνοείτε αυτά έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον σας και παραβαίνετε τις υποχρεώσεις σας. Βεβαίως, το εν λόγω αίτημα είναι υπαρκτό και πράξετε αναλόγως, εάν θέλετε να λέτε ότι σέβεσθε αυτό για το οποίο ετάχθητε.
Τα ανωτέρω, δεν επισημαίνονται για λόγους αντιπολιτευτικούς, αλλά για να υπενθυμίσουν στη Δημοτική Αρχή τις υποχρεώσεις της αναφορικά με το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας μας.

* Εξουσιοδοτημένος για το θέμα εκπρόσωπος των Προέδρων των Τ.Δ. βορείων δήμων