Από την ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτατης σοβαρής βλάβης σε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, υπάρχει (Δευτέρα 1 Οκτωβρίου) γενική διακοπή νερού στις περιοχές Αλέσια, Ριβιώτισσα, Καλογωνιά μέχρι αποκατάσταση της βλάβης.