ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Το Σαββατοκύριακο, 13-14 Οκτωβρίου Ο ΕΟΣ Καλαμάτας σηματοδότησε ακόμα ένα μονοπάτι στον Ταΰγετο. Η ωραία πεζοπορική αυτή διαδρομή ξεκινά από το Ρίντομο - Καψοδεματούσα έως το διάσελο Χαλασμένου, συνεχίζοντας προς την κορυφή Προφήτη Ηλία του Ταΰγέτου.
Η σηματοδότηση ενός μονοπατιού είναι μία προσπάθεια προστασίας και
ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου.