ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Tον Mάϊο στην Πελοπόννησο εκλέγουμε Περιφερειάρχη, περιφερειακό Συμβούλιο, Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια. Σύμφωνα με τις εξελίξεις τα κόμματα θέλουν να αναμειχθούν στις εκλογές. Το notospress.gr μέσα από μια σχετική ψηφοφορία θα καταγράψει την άποψη των αναγνωστών για την ανάμειξη των πολιτικών κομμάτων στην Αυτοδιοίκηση.

Οι απόψεις διίστανται. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν βλαπτική έως και τοξική την ανάμειξη των κομμάτων αλλά και αυτοί που θέλουν τους κανόνες της πολιτικής στην Αυτοδιοίκηση για να υπάρχει συνάφεια στον πολιτικό βίο.
Θα πρέπει κάθε αναγνώστης του notospress.gr να λάβει μέρος στην ψηφοφορία ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές αποτέλεσμα.

Το ερώτημα είναι: Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να αναμειγνύονται στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης;
ΝΑΙ
ΕΜΜΕΣΑ
ΟΧΙ
ΔΓ/ΔΑ