ΣΠΑΡΤΗ. Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου για το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ).

Το συνέδριο διοργάνωσαν ΚΕΔΕ, ο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και ο Δήμος Σπάρτης 24 έως 25 Οκτωβρίου 2018 με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο συνέδριο έγινε παρουσίαση των νέων εξελίξεων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Σταύρος Αργειτάκος, πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, που είχε τον κεντρικό συντονισμό, δήλωσε ικανοποιημένος από τις εργασίες του Συνεδρίου, αφού κατά γενική ομολογία υπήρχε συμμετοχή, ουσία και ενημέρωση σε βάθος.

Την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου μεγάλο ενδιαφέρον είχε η εισήγηση του κ. Γεωργίου Κρεμλή, προϊσταμένου Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.