ΣΠΑΡΤΗ. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λακωνίας με ανακοίνωσή της "εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην μεθόδευση της «κατ’ εξαίρεση» μετεγγραφής μαθητή στο 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης με απόφαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, παρά την αρνητική θέση της ΔΔΕ Λακωνίας.
Η συγκεκριμένη κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία της Α’ Τάξης του 4ου Γυμνασίου, με 27 & 28 μαθητές ανά τμήμα, καθώς με απόφασή της η ΔΔΕ Λακωνίας έχει καθορίσει τον αριθμό των τμημάτων σε δύο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τρίτου τμήματος.
Στα υπόλοιπα Γυμνάσια της πόλης μας λειτουργούν τμήματα της Α΄ Τάξης με πολύ μικρότερο αριθμό μαθητών που θα μπορούσαν να δεχτούν μετεγγραφές.
Η Διοίκηση της Εκπαίδευσης με αυτού του είδους τις επιλογές παγιώνει την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα στο μέγιστο δυνατό, οδηγώντας σε εκπαιδευτική και λειτουργική «ασφυξία» τα τμήματα της Α’ Τάξης του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης.
Θεωρούμε απαράδεκτες αυτού του είδους τις νομότυπες μεν παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά με «πλούσιο άρωμα» πελατειακής εξυπηρέτησης και ρουσφετολογικής λογικής. Με αυτό τον τρόπο παρακάμπτεται η βούληση της Σχολικής Μονάδας, που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στις μετεγγραφές των μαθητών, δημιουργώντας έτσι αδικαιολόγητη αύξηση του αριθμού των μαθητών, αλλά και αίσθηση στην κοινωνία πρακτικών «εξυπηρέτησης» και κατηγοριοποίησης των μαθητών.
Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε χρόνια τώρα για την πραγματική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα ως στοιχείο αναβάθμισης της γνώσης στο δημόσιο σχολείο,
Απαιτούμε άμεσα ένα αυστηρό, ξεκάθαρο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο μετεγγραφών, με καθορισμένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε σχολικές μονάδες που δεν θα δημιουργούν υδροκέφαλα τμήματα δυσχεραίνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να «παρέμβει ξανά» και «κατ’ εξαίρεση» να αποκαταστήσει την λειτουργικότητα της Α’ Τάξης του 4ου Γυμνασίου, με την δημιουργία τρίτου τμήματος".