Τιμούμε και σεβόμαστε ιδιαιτέρως τους εργάτες καθαριότητας , οι οποίοι εργάζονται βαριά και ανθυγιεινά για ένα μεγάλο και κρίσιμο πρόβλημα της κοινωνίας μας , αυτό της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων .
ΟΜΩΣ τα απορρίμματα που πέφτουν έξω από τους κάδους κατά τη στιγμή της αποκομιδής ΠΡΕΠΕΙ να μαζεύονται αμέσως κι επί τόπου και τα καπάκια των κάδων να μπαίνουν στη θέση τους . Κι αν ο κάδος είναι ελαττωματικός να αντικαθίσταται αμέσως .
(Η φωτογραφία λήφθηκε λίγα λεπτά μετά την απομάκρυνση του οχήματος αποκομιδής στην οδό Σαλαμίνος στο Νέο Κόσμο)