ΓΥΘΕΙΟ. Σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση συνέρχεται στις 21η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1.Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατ. Μάνης οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Ανάκληση της αριθ. 263/2018 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων του Δήμου για το οικ. έτος 2019.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Κατάταξη Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης σύμφωνα με το Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2018»
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
10. Συζήτηση αιτήματος Βασιλικής Γραφάκου του Γεωργίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας, Βερούτης Βασίλειος
11. Παροχή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Γυθείου.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
13. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
14. Συζήτηση αιτήματος Α.Γ.Ο.Ν.Γ. «ΛΑΚΩΝΑΣ».
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία
15. Συζήτηση αιτήματος Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας.
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία
16. Συζήτηση αιτήματος ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΥ Γ.Σ.
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία
17. Συζήτηση αιτήματος του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Γυθείου «Ο ΜΕΛΙΟΣ».
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία
18. Συζήτηση αιτήματος Γηροκομείου Γυθείου.
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία
19. Συζήτηση αιτήματος Απανταχού Κοκκινολουριωτών.
Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία

Φωτογραφία: apela.gr