ΣΠΑΡΤΗ. Μετά από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στη δημοσίευση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων είναι η 1 Φεβρουαρίου 2019.
Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Τζανετέα Αδαμαντία τόνισε ότι «η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ορίσει και αναδείξει την εμβληματική σημασία και αξία της Σπάρτης. Έχοντας ξεπεράσει δυσκολίες, εμπόδια και αγκυλώσεις προχωρά στον εφικτό χρόνο και κάτω από τις καλύτερες συντρέχουσες συνθήκες στη δρομολόγηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης κάθε προαπαιτούμενου για την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της κοινωνίας και του στόχου της Περιφέρειας που είναι η κατασκευή και λειτουργία του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».