ΣΠΑΡΤΗ. Tην Τετάρτη 28 Νοεμβρίου ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 40 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1ο Πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμήν των Σπαρταθλητών και φορέων και πολιτών που προσέφεραν και προσφέρουν διαχρονικά εθελοντικά στο Δήμο.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

2ο Έγκριση της μελέτης (προμελέτης) και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑΝΕΚ
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4ο Έγκριση μετάβασης - ορισμός μελών δημοτικής αποστολής του Δήμου Σπάρτης στο Δήμο Le Plessis-Trevise της Γαλλίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δήμων
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

5ο Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού για την διοργάνωση του αγώνα SPARTAN RACE
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

6ο Ενημέρωση περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο για απόκτηση κοινόχρηστων χώρων μέσω απαλλοτριώσεων (Άξονας Προτεραιότητας: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, Μέτρο: Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις)
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

7ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Έγκριση της αριθ.81/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 2018».
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Γαλανοπούλου

10ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου από το Δήμο Σπάρτης στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας & Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» – Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της ανωτέρω πίστωσης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προσωρινές ηλεκτρικές παροχές εργοταξιακού τύπου για κάλυψη εκδηλώσεων, αγώνων κ.λ.π. του Δήμου»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

16ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 6000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 3750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6262.008 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

19ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Άρση επικινδυνότητας υψηλών δέντρων»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον οικισμό Αγία Κυριακή»
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

21ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς σε κατάσταση ανάγκης και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος»
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

22ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

25ο Περί δωρεάν παραχώρησης ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Καρυών στο Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

26ο Απευθείας αγορά οικοπέδου στην τ.κ. Αγόριανης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

27ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

28ο Περί εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην ΤΚ Πλατάνας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

29ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 3.317,82 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για δικαστικά έξοδα, τόκους και έξοδα επίδοσης της υπ’ αριθμ.157/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

30ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

31ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΧΡΥΣΑΦΩΝ-ΑΓΡΙΑΝΩΝ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

32ο Έγκριση της αριθ.72/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση της υπ άριθ.36/2018 Απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Σάββας Βελισσάρης

33ο Περί κοπής (θανάτωσης) ή μη δένδρων ευθύνης του Δήμου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

34ο Εξέταση αιτήματος του κ.Σιδέρη –Αργειτάκου Ηλία του Παναγιώτη περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης σε ακίνητο επί της οδού Λυκούργου αρ. 29 – ΟΤ 73 στη Σπάρτη
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

35ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Επισκευή ρολογιού στην Τ.Κ. Χρυσάφων»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

36ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 11.086,12 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.002 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

37ο Απαλλοτρίωση ακινήτου στην Τ.Κ. Βασσαρά
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

38ο Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: Βρασίδου, Αγησιλάου, Γκορτσολόγου, Αγ. Νίκωνος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

39ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

40ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου», (Συντήρηση εφαρμογής μισθοδοσίας).
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας