ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει στις 12-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Περί έγκρισης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σπάρτης και την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων και προετοιμασία φακέλου πρότασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (4ο παραδοτέο) της υπηρεσίας με τίτλο: “Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις”
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κληρονόμων Π.Βούρα
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6ο Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.004 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έργου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 13.640,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 30-6261.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Περί ακύρωσης διαγωνισμού για τη μίσθωση κατάλληλων ακινήτων για την ενοικίαση θέσεων πάρκινγκ (υπαίθριων χώρων στάθμευσης επιβατικών και ελαφρών φορτηγών)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί συμπλήρωσης της αριθ.633/28-11-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς σε κατάσταση ανάγκης και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

11ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος «5» Δημοτικής αγοράς Σπάρτης-συστέγαση με σύλλογο ΑΜΕΑ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «Π.ΚΙΡΚΙΡΗΣ και Σία Ε.Ε. (ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ)»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Περί μισθώσεως ακινήτου ως χώρος αποθήκης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2018 αναφορικά με το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 8-5-2018 στο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος