ΛΑΚΩΝΙΑ. Με επιστολή του (5/12/18) ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Γιάννης Παναρίτης θέτει στον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου το θέμα της μεταφοράς των ΑΕΙ και ΤΕΙ από τη Σπάρτη.

«Κύριε Υπουργέ,

Ένας από τους θεσμικούς ρόλους των Επιμελητηρίων είναι η παροχή προς την Πολιτεία εισηγήσεων για κάθε θέμα που σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αρμοδιότητάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Εδώ και δύο εβδομάδες παρατηρούμε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία της Σπάρτης αλλά και ευρύτερα στο νομό μας εξαιτίας του ζητήματος ενδεχόμενης μετακίνησης της Νοσηλευτικής σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Η Νοσηλευτική σχολή εδρεύει στη Σπάρτη έπειτα από μεγάλη προσπάθεια της Λακωνικής κοινωνίας και αναμφισβήτητα τα οφέλη είναι πολλαπλά και ζωτικής σημασίας για τη Πρωτεύουσα της Λακωνίας.

Οι σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη αποτελούν στυλοβάτη της τοπικής οικονομίας, ειδικά στην επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή και γενικότερα ο νομός. Η μικροκοινωνία του Πανεπιστημίου που απαρτίζεται από φοιτητές, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους λειτουργούν ως ένεση τόνωσης στην επιστημονική, πολιτιστική αλλά και στην ήδη υποτονική κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου.

Κύριε Υπουργέ,
η παραμονή της Νοσηλευτικής σχολής στη Σπάρτη κρίνεται απαραίτητη. Η Λακωνική περιφέρεια έχει αποδείξει πως χρόνια τώρα έχει αγκαλιάσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αποτελεί έναν ιδανικό και φιλόξενο τόπο για το σύνολο του δυναμικού του Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα παραμονής της σχολής στον τόπο μας που αποτελεί και έναν επιπλέον λόγο για τη διεκδίκηση της βελτίωσης των δομών υγείας του νομού μας. Το Επιμελητήριό μας έχει ξεκινήσει επαφές και δράσεις προκειμένου όλες οι δομές υγείας του Νομού και ιδιαίτερα το νοσοκομείο της Σπάρτης να αναβαθμιστούν για να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των πολιτών όσο και στην στήριξη της νοσηλευτικής σχολής.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι στο νέο σχεδιασμό του Υπουργείου σας και για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των νομών της Πελοποννήσου, θα ήταν δίκαιο να περιληφθούν και σχολές ή τμήματα του Πανεπιστημίου που θα εδρεύουν στο Νομό μας και θα σχετίζονται με τη Φυσική Αγωγή, τη φυτική & ζωϊκή παραγωγή, την αρχαιότητα και το βυζαντινό πολιτισμό. Μπορούν να υποστηριχθούν στο νομό Λακωνίας αντίστοιχες σπουδές για αντικειμενικούς και ιστορικούς λόγους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή συνεργασία και στήριξη.»