ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Τζανετέα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατέθεσε το κάτωθι Ψήφισμα το οποίο αν και είχε την στήριξη του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη της Παράταξής του και όλων των Λακώνων συμβούλων του ΠΕΣΥΠ δεν έγινε αποδεκτό από τους κ.κ. Πατσαρίνο και Γόντικα και τις παρατάξεις που εκπροσωπούν.

Ψήφισμα
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ομόφωνα αντιτίθεται στην πρόταση της επιστημονικής επιτροπής Γαβρόγλου, με αντικείμενο τον επανασχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως αυτή μας διαβιβάστηκε.

Η χωροταξική κατανομή τμημάτων των σχολών δεν υπηρετεί στην εκπαιδευτική διαδικασία τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών να υποστηρίξουν αυτές τις δομές.

Η Λακωνία προκειμένου να στηρίξει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους και έχει δημιουργήσει υποδομές πρότυπα. Κάθε σκέψη για μετακίνηση των υπαρχόντων τμημάτων σε άλλες πόλεις αποτελεί τουλάχιστον λανθασμένη επιλογή. Τα υπάρχοντα τμήματα και σχολές πρέπει να παραμείνουν. Επιπλέον δε, είναι φανερό ότι στα πλαίσια της επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης η Σπάρτη μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία και ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής κινητοποιώντας και νέους οικονομικούς πόρους.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην προχωρήσει σε βεβιασμένες και μονομερείς ενέργειες και να αφουγκραστεί την αγωνία και τη θέληση της τοπικής κοινωνίας».

Η Αντιπεριφερειάρχης

Αδαμαντία Τζανετέα