ΓΥΘΕΙΟ. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Μάνης στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατ. Μάνης οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2015».

Εισηγητής: Καπασούρης – Σεψάκος Γεώργιος

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Γυθείου».

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

4. Έγκριση της αριθ. 62/2018 Τ.Μ. του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ανατ. Μάνης», προϋπολογισμού δαπάνης 56.800,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

5. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης έτους 2019.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

6. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης και μίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

7. Έγκριση στρατηγικής και σχεδίου δράσης ΟΧΕ Μάνης.

Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία

8. Περί συμμετοχής του Δήμου Ανατ. Μάνης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων ΟΤΑ» Β΄ Δράση.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

9. Έγκριση της αριθ. 51/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018».

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 .

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού Δ΄ δόσης από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη