ΣΠΑΡΤΗ. Tην Ιδρυτική Διακήρυξη της Δημοτικής Συνεργασίας ΣΠΑΡΤΗ - Ανοχύρωτη Πόλη προώθησαν μέλη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να κατέλθουν στις Δημοτικές Εκλογές του Μαϊου 2019 στον Δήμο Σπάρτης. Πρόκειται για τον 9ο εν δυνάμει Συνδυασμό που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον Δήμο Σπάρτης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη έχει ως εξής

«Η ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία ΣΠΑΡΤΗ - Ανοχύρωτη Πόλη, μια μορφή πλατειάς λαϊκής οργάνωσης, ανοιχτή σε οποιονδήποτε συμφωνεί με τις αρχές της, έχει σκοπό την οργάνωση και κινητοποίηση των κατοίκων του δήμου για κάθε τοπικό πρόβλημα, και τη μετάβαση στην πράσινη και αλληλέγγυα οικονομία.

Η κίνηση μας αναπτύσσει προβληματισμό πάνω στα παρακάτω:

1.Πολιτιστική ανάπτυξη: Ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση της κατασκευής του Νέου Μουσείου. Ανάδειξη των 30 σημαντικότερων σημείων της αρχαίας Σπάρτης και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την διατήρηση και την ανάδειξη των καταρρεόντων νεοκλασικών αρχοντικών της πόλης μας.
Ίδρυση επιτροπής Διαχείρισης του Μνημείου ΟΥΝΕΣΚΟ «Βυζαντινή Καστροπολιτεία Μυστρά» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

2.Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη: Προβολή της αρχαίας αλλά και της βυζαντινής ιστορίας της Σπάρτης και του Μυστρά σε δυναμικές τουριστικές αγορές. Στήριξη δημιουργίας οργανισμού τουρισμού και ανάπτυξης.

3.Κοινωνική Οικονομία: Ενθάρρυνση του τρίτου κλάδου της Οικονομίας, ώστε να υπάρξει όφελος για την τοπική οικονομία. Τα έργα του Δήμου να αποδίδονται σε συνεταιρισμούς εργαζομένων και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κατόπιν διαφανών διαδικασιών.

4. Περιβάλλον και Οικολογία: Αναδάσωση τώρα στον Πάρνωνα και Ταΰγετο. Ο Ευρώτας να ξαναγίνει ζωντανός ποταμός. Προστασία και ανάδειξη των περιοχών Natura.

5. Δημόσια Ασφάλεια. Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των καθημερινών πλέον κρουσμάτων παραβατικότητας. Ενθάρρυνση ίδρυσης εθελοντικών ομάδων προστασίας.

6. Κοινόχρηστοι χώροι: Η φροντίδα των ήδη υπαρχόντων χώρων (πλατειών, παιδικών χαρών, πάρκων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πεζοδρομίων) είναι στα βασικά καθήκοντα του δήμου όπως και η δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης προς άτομα που χρήζουν βοήθειας.

7. Υγεία: Αναβάθμιση του Νοσοκομείου Σπάρτης και των κέντρων υγείας της Λακωνίας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων λειτουργίας τους.

8.Παιδεία: Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων του Δήμου μας.»

Τα μέλη της Γραμματείας που υπογράφουν την Διακήρυξη είναι:
Τούμπλης Βασίλης, Σουκαράς Παναγιώτης, Σακκάς Αδριανός,
Κωστούλιας Δημήτρης, Κυριακούλιας Σταύρος, Λαμπρινάκος Γιάννης