ΛΑΚΩΝΙΑ. Δημοπρατήθηκε τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2019 το έργο «Συντήρηση της με αριθμό 9 Επ. Οδού Χάνια Σελλασίας Βασσαράς- Τζίτζινα δια Βεροίων» προϋπολογισμού 400.000,00€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης σε διάφορες θέσεις της επαρχιακής οδού που έχουν υποστεί φθορές καθώς και βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της οδού.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ντία Τζανετέα με την ευκαιρία δημοπράτησης του έργου επισήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να εξασφαλίζει πόρους για την βελτίωση των υποδομών της, μιας και το παραπάνω έργο προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και επισήμανε ότι στις προσεχείς εβδομάδες θα δημοπρατηθούν εξίσου σημαντικά έργα από τις τεχνικές υπηρεσίες μας που αφορούν στη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου προκειμένου ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου να βελτιωθεί η βατότητα των οδών και η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με ασφάλεια.