ΣΠΑΡΤΗ. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης με ανακοίνωσή της, κάνει γνωστό στους πολίτες ότι με αμείωτο ρυθμό φροντίζει τον καθαρισμό του δικτύου και των εσχαρών απορροής ομβρίων υδάτων, εν όψει των φθινοπωρινών βροχών. Η Δημοτική επιχείρηση ζητά τη συμβολή των δημοτών για την ορθολογική χρήση πόσιμου νερού και τη συνέπεια των καταναλωτών στην έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους.Εντολή της νέας Δημοτικής Αρχής προς τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ είναι όλοι οι δημότες να έχουν ποιοτικό και επαρκές νερό με το μικρότερο κόστος διαχείρισης και όλες οι ιδιοκτησίες δημοτών να συνδεθούν όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.

Να σημειωθεί ότι πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σπάρτης ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θέμης Πατσιλίβας.