ΜΑΝΗ. Η Ιερά Μητρόπολη Μάνης, πραγματοποιεί δωρεάν σεμινάρια βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής στην Στούπα και στην Βέργα. Παρακάτω παραθέτεται το πρόγραμμα.

Παράρτημα Στούπας

Τετάρτη: 5.15- 5.50 Αρχάρια παιδιά Δημοτικού.

5.50- 6.30 Προχωρημένα παιδιά Δημοτικού.

6.30- 7.15 Αρχάριοι ενήλικες.

7.15-8.15 Προχωρημένοι ενήλικες.

8.15- 8.50 Αρχάρια παιδιά Γυμνασίου Λυκείου.

8.50-9.30 Προχωρημένα παιδιά Γυμνασίου Λυκείου .

Τα μαθήματα θα γίνονται στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Στούπας. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Παράρτημα Βέργας

Δευτέρα: 5-6 . Παιδιά.

6-7 Ενήλικες.

Τα μαθήματα θα γίνονται στον Ι. Ν. Αγίας Σιών Βέργας. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

• Συστηματική διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής αλλά και της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.

• Εισαγωγή στην πρακτική ψαλτική τέχνη.

• Διδασκαλία του Τυπικού.

• Προσεγγίσεις Λειτουργικής και Υμνολογίας.

• Η διαδικασία εκμάθησης ενισχύεται με διάφορες εκδηλώσεις και ομαδική συμμετοχή στη θ. Λειτουργία σε τακτά διαστήματα.

Πληροφορίες - εγγραφές στον υπεύθυνο σπουδών των παραρτημάτων κ. Κυριάκο Κισκηρέα, θεολόγος, καθηγ. Βυζ. Μουσικής (τηλ. 6945625157).