Η ζωή ενός παιδιού ξεκινά μέσα σε μία ομάδα, αυτή της οικογένειας. Καθώς μεγαλώνει συνεχίζει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα πολλών ομάδων. Οι ομάδες της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς συνθέτουν αυτό που ονομάζεται περιβάλλον. Παιδί και περιβάλλον αλληλεπιδρούν και το δεύτερο συντελεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του παιδιού.

Μέσα από τις ομάδες, το παιδί μαθαίνει τον εαυτό του και τους άλλους. Δίνει και παίρνει. Επικοινωνεί. Αντιλαμβάνεται κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Μαθαίνει να δίνει μορφή και υπόσταση στις σκέψεις του, στα συναισθήματά του, στους προβληματισμούς του. Αξιολογεί τη συμπεριφορά του βάσει των αντιδράσεων των υπολοίπων. Μαθαίνει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των άλλων, να επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά του, να δοκιμάζει άλλες λύσεις.

Η ομάδα λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα μόνο όταν υπάρχει ένας ενήλικας που να μπορεί να συντονίζει τα παιδιά και να τα κατευθύνει.

Γιατί να ενταχθεί το παιδί μου σε ομαδικό πρόγραμμα;

Γιατί έτσι καλλιεργείται:

...η δημιουργική συμμετοχή των παιδιών

...η συνεργατικότητα και ο αλληλοσεβασμός

...η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση

...το αίσθημα κοινής ευθύνης, η αλληλοϋποστήριξη

...ένα ισχυρό κίνητρο μάθησης μέσω της άμιλλας

...η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» υλοποιούνται ομαδικά εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα.

Διατηρούνται τα περσινά ομαδικά προγράμματα που λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία και προστίθενται και νέα!!

Καινοτόμα προγράμματα με χρήση εξειδικευμένων τεχνικών και μεθόδων παρέμβασης!

  • Ομαδικά Προγράμματα Δημιουργικής Μάθησης
  • Ομαδικά Προγράμματα Σχολικής Ετοιμότητας
  • Ομαδικό Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
  • Κοινωνική Λέσχη
  • Oμάδα AttentionAutism (Davies) για παιδιά με ΔΑΦ
  • Ομάδα Κοινωνικό - συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά τυπικής ανάπτυξης
  • Ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα Φυσικής Αγωγής για ΑΜΕΑ
  • Ομαδικό Πρόγραμμα Ιστορίας

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2019

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων!!

Πληροφορίες - Κρατήσεις

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη» Λεωνίδου 1, Σπάρτη

Τηλ. 2731081050 / 6978733472

www.kentro-exelixi.gr

Facebook @kentroexelixi

email paidi.efivos@yahoo.gr