Οι μαθητές με ειδικές ή γενικές μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΕΠ-Υ, αυτισμό) για να αναλύσουν , να μελετήσουν και να παγιώσουν τις γνώσεις τους χρειάζεται να έχουν αναπτυγμένες συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι μαθητές αυτοί όμως υπολείπονται σε σημαντικές ικανότητες και πολλές φορές χρειάζονται εξειδικευμένη προσέγγιση. Γι ‘αυτό, πολλές φορές οι γονείς επιλέγουν τη μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών με τη μορφή της σχολικής μελέτης.

Η σχολική μελέτη αφορά μαθητές που έχουν να μελετήσουν τα μαθήματα για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Οι γονείς δυσκολεύονται λόγω φορτωμένου προγράμματος ή αδυναμίας να βοηθήσουν τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτό επιλέγουν εκπαιδευτικούς -τις περισσότερες φορές- οι οποίοι αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουν, να λύσουν τις απορίες τους, να προετοιμαστούν για τα διαγωνίσματα, να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά και να μάθουν να μελετούν σωστά και αποδοτικά.

Η παρουσία της σχολικής μελέτης , όμως, είναι διαφορετική από την προσφορά της εξειδικευμένης προσέγγισης μέσω της διαφοροποιημένης μάθησης. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ικανότητες, στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν για κάθε μαθητή τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσωπικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν και ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Παντελιάδου & Μπότσιος , 2008).

Η εφαρμογή διαφοροποιημένων προγραμμάτων μαθησιακής υποστήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες πρέπει να βασίζεται στα εξής :

  • Είναι διαδικασία κατάκτησης των νέων πληροφοριών από τον μαθητή με ποικίλους τρόπους.
  • Αποτελεί μια διαδικασία συνεχιζόμενη διαρκώς.
  • Δεν πραγματοποιείται με έναν μοναδικό τρόπο (δεν είναι συνταγή μαγειρικής που πετυχαίνει πάντα)
  • Περιλαμβάνει αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.
  • Είναι ρεπερτόριο δεξιοτήτων (Παντελιάδου, 2007)

Η διαφοροποιημένη μάθηση διαφέρει από τη σχολική μελέτη ως προς τη στοχοθεσία και τις μεθόδους που υιοθετούνται. Η σχολική μελέτη είναι κατάλληλη και απολύτως αποτελεσματική για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά για τους μαθητές που εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτείται διαφορετική και εξειδικευμένη προσέγγιση. Για παιδιά με ΕΕΑ τα προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης μπορούν να επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τα προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης εφαρμόζονται σε εξατομικευμένο επίπεδο για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τα προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ , αναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες μάθησης εκπαιδεύονται στην οργάνωση της μελέτης τους, στη δόμηση της σκέψης τους και στην κατανόηση των γνωστικών αντικείμενων. Η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών και στρατηγικών αποτελούν τα μέσα και τα εργαλεία προσέγγισης της γνώσης.

‘’ Δώστε στα παιδιά με ΕΕΑ τα μέσα και τους τρόπους για να προσεγγίσουν και να κατακτήσουν τη γνώση. Το Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη΄΄ προσφέρει αποτελεσματικά προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης για μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

‘’Οι «εξειδικευμένες λύσεις» αποτελούν τις αποτελεσματικότερες λύσεις!’’

Διεπιστημονική Ομάδα

Κέντρου Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη΄΄

Γνωρίστε μας το site μας!www.kentroexelixi.gr