ΣΠΑΡΤΗ. Το τμήμα Sparti TechLab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης σε συνεργασία με την eduACT, διοργανώνουν το πρόγραμμα Train Your Brain στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2020, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας και αντλεί έμπνευση από ποικίλες πηγές όπως το International Visitor Leadership Program του U.S. Department of State μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες των συναντήσεων, μια εργαλειοθήκη από νοητικές και σωματικές πρακτικές μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε πτυχές της καθημερινότητας αλλά και σε οποιαδήποτε μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση (τέχνες, επιστήμες, αθλητισμός, κλπ).

Τα εργαστήρια του Train Your Brain θα λάβουν χώρα, στα 5 ΤechLabs που βρίσκονται σε Ξάνθη, Βέροια, Αθήνα, Κέρκυρα και Σπάρτη. Διαμορφώνονται σε ξεχωριστές ημερομηνίες για κάθε τοποθεσία, όπου θα πραγματοποιούνται με δεκαέξι (16) διαφορετικούς συμμετέχοντες για κάθε αυτοτελές session διάρκειας τριών (3) ωρών.

Συνολικά αυτό σημαίνει, ότι παρέχεται η εμπειρία του Train Your Brain σε 480 συμμετέχοντες σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία συμμετοχής σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό event. Τα καινούρια μέλη του Train Your Brain community, μετά την εμπειρία τους στη συνάντηση του εργαστηρίου, με τις νεοσύστατες δυνατότητες που απέκτησαν είναι εφοδιασμένοι με βελτιστοποιημένα σωματικά μοτίβα και ικανότητες λήψης αποφάσεων.

Τα τρία εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Σπάρτη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης στο τμήμα Sparti TechLab, Λυκούργου 135 Σπάρτη, την Πέμτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 14:00 - 17:00 και 17:30 - 20:30 και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 16:00 – 19:00.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  1. Εισαγωγές σε παιχνίδια Teambuilding & Ice-breaking (διαμόρφωση ομάδων και γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων).
  2. Ομαδικές προσπάθειες σε πραγματικούς στόχους με πολλές πιθανές επιλογές και λύσεις. Ενδυναμώνοντας συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  3. Καλλιέργεια της βέλτιστης λογικής για επίλυση προβλημάτων με προσομοιωμένα σενάρια υψηλού ρίσκου / συνεπειών. Χτίζοντας τις νοητικές βάσεις για αλγοριθμική λογική.
  4. Εργαλεία για την επίλυση μη τυπικών προβλημάτων με μη αναμενόμενες απαντήσεις στα λιγότερο προφανή εμπόδια.
  5. Άμεση ανατροφοδότηση από τις ομάδες και πλήρη ενσωμάτωση των μαθησιακών πρακτικών.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και αφορά ηλικίες 14-20 ετών.

Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα