ΛΑΚΩΝΙΑ. Ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνία με ανοικτή επιστολή προειδοποιεί για την ανάγκη καλής διαχείρισης προκειμένου να μην σημειωθεί έλλειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής αλλά τροφίμων.

Η ανοικτή επιστολή έχει ως εξής:

«Ένα από τα μέσα που αυτή την εποχή είναι σε έλλειψη λόγω Κορωνοϊού είναι οι μάσκες μίας χρήσεως χειρουργείου αλλά και οι ολόσωμες στολές προστασίας. Απόρροια αυτού σε ότι αφορά στις μάσκες είναι πολλοί να έχουν στραφεί στην προμήθεια μασκών που έχουν χρήση και στη γεωργία.

Στη γεωργική πρακτική χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος της εργασίας οι ακόλουθες μάσκες:

1. Μίας χρήσεως (NR) με επίπεδα προστασίας FFP1, FFP2 και FFP3 ή Ν95 με ή χωρίς βαλβίδα για κατεργασία εδάφους ή για άλλες εργασίες που παράγουν σκόνη όπως επίσης και για εφαρμογή κόνεων ή και ψεκαστικού υγρού δηλαδή για προστασία εν γένει από ψεκαστικό νέφος.

2. Μισού ή ολόκληρου προσώπου πολλαπλών χρήσεων (R) με φίλτρα αντικατθιστούμενα και μη κυρίως P3 αλλά και Α2 με ή χωρίς P3 για εργασίες που παράγουν τόσο σκόνη και ψεκαστικό νέφος αλλά και για οργανικούς ατμούς οι οποίοι παράγονται κατά τους ψεκασμούς.

3. Κάσκα με φίλτρα που αντικαθίστανται κατηγοριών ίδιων με ανωτέρω ηλεκτροδοτούμενη από μπαταρία ή από τον ελκυστήρα για ψεκασμούς φυτοπροστατευτικών μέσων.

Επίσης χρησιμοποιούνται στολές ολόσωμες μίας ή και πολλαπλών χρήσεων με διαφορετικό βαθμό ασφαλείας, αδιάβροχες - πλενόμενες και μη, εξαρτώμενες από το είδος του φυτοπροστατευτικού μέσου αλλά και τον τρόπο και χώρο εφαρμογής.

Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει έλλειψη των μέσων που περιεγράφηκαν (μάσκες και στολές) με εξαίρεση την περίπτωση της Κάσκας (που είναι και ακριβότερη).

Θεωρούμε ανεξάρτητο το ενδεχόμενο κάποιος συνάδελφος ιδιοκτήτης καταστήματος φυτοπροσατευτικών μέσων ως επιχειρηματική πρακτική να έχει σε απόθεμα αριθμό στολών ή μασκών οπότε μπορεί να προμηθεύει του πελάτες του.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των μεταποιητικών μονάδων το προσωπικό των οποίων από τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων οφείλει να φοράει στολή αλλά και μάσκα.

Γίνεται αντιληπτό ότι μπαίνει ζήτημα υγείας για τους καλλιεργητές που εφαρμόζουν φυτοπροστατευτικά μέσα που στηρίζουν στην παρούσα την Ελληνική οικονομία την αυτάρκεια της Ελλάδος αλλά και την κοινωνική συνοχή όπως επίσης και θέμα για την παραγωγή κάποιων τροφίμων.

Κατόπιν αυτών καλείται κάθε εμπλεκόμενος να ενεργήσει αρμοδίως ώστε και διαθεσιμότητα να υπάρξει αλλά και φαινόμενα αισχροκέρδειας να μην παρουσιαστούν».