ΣΚΑΛΑ. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Δήμου Ευρώτα. Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο που προορίζεται για την εγκατάσταση εργοστασίου σκουπιδιών στην θέση «Ξηροκάμπια» Δήμου Ευρώτα.

Τα αιτήματα είναι:

- Να ακυρωθεί η σύμβαση ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου

- Να καθαριστεί και να αποκατασταθεί άμεσα ο χώρος του σταθμού ενδιάμεσης διαχείρισης απορριμμάτων

- Δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων με χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων με ευθύνη του κράτους μακριά από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

· Η προστασία του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της αγροτικής παραγωγής.

· Να μην προχωρήσει η καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων

· Να εφαρμοστούν μεθόδοι διαλογής στην πηγή, κομποστοποίησης σε ασφαλή κλειστά συστήματα και ελαχιστοποίησης του υπολείμματος για ταφή.

· Να μην φορτωθούν νέα οικονομικά βάρη από τις «ρήτρες» εγγυημένης κερδοφορίας που αποτελούν «συστατικό» των συμβάσεων ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Από την Δημοτική αρχή ζητούν να πράξει τα «αυτονόητα» , να ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα των κατοίκων και των συλλόγων της περιοχής, εγκρίνοντας διαμέσου της οικονομικής επιτροπής το κονδύλι για την αίτηση αναστολής εργασιών στο χώρο του έργο προστατεύοντας την δημόσια υγεία και το μέλλον του τόπου.