ΜΑΝΗ. Οι φίλοι του Δημοτικού Συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ» αναδεικνύουν έργο ύδρευσης στη Μάνη. Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Σε εκτέλεση βρίσκεται το έργο «Αγωγού ύδρευσης από τη θέση Γεωργακαράκου προς Νέο Οίτυλο - Οίτυλο», προϋπολογισμού 965.000,00€. Ενταγμένο έργο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Το συνολικό μήκος του αγωγού ύδρευσης θα είναι 9,42 km. Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία στο διαγωνισμό προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,1%.

Με σκληρή δουλειά, σύνεση και επιμέλεια εκμεταλλευόμαστε εθνικούς και κοινοτικούς πόρους!!

Καμία χαμένη ευκαιρία!

Πολλά συγχαρητήρια στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες!!

Βελτιώνοντας τις υποδομές.

Διασφαλίζουμε την ποσότητα και ποιότητα του νερού.

Μειώνουμε το κόστος συντήρησης και επισκευής του δικτύου.

Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας προς τον πολίτη.

Επενδύουμε στον τόπο μας!!

Και συνεχίζουμε...!!»