ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η πανδημία έχει επιφέρει μέτρα και τα μέτρα έχουν προκαλέσει όχι μόνον αναστολή αλλά και διάλυση φορέων αθλητισμού και πολιτισμού.

Σύλλογοι και Σωματεία με μεγάλη προσφορά στον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού έχουν υποστεί αδρανοποίηση με αποτέλεσμα τα έσοδά τους να έχουν μηδενιστεί.

Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι δεν ενισχύονται όσο θα έπρεπε από το κράτος για να αντιμετωπίσουν και αυτές τις ανάγκες. Ωστόσο πρέπει να θέσουν στις πρώτες προτεραιότητες την στήριξη των Συλλόγων γιατί είναι γνωστό ότι η παραγωγή πολιτισμού και οι κατακτήσεις του αθλητισμού πηγάζουν από αυτούς τους συλλόγους. Κάθε δημοτική αρχή πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην χρησιμοποιεί την κρίση για δικαιολογία.