ΣΠΑΡΤΗ. Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της Αγροτικής (και Οικονομικής) Ανάπτυξης της Σπάρτης, ο Δήμος Σπάρτης προτείνει στον επιχειρηματικό και αγροτικό κόσμο του Δήμου καθώς και στους παραγωγικούς φορείς να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες!

Στην ιστοσελίδα του CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), υπάρχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφίους να υποβάλλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων θα βρείτε και στο Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων του ΥπΑΑΤ στα τηλ. επικοινωνίας: 210212-4039, 4375, 5472.