ΜΟΛΑΟΙ. Την μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Μονεμβάσιας, με επικεφαλής τον κ. Παν. Νικολινάκο, καταγγέλλει ο Δήμαρχος Μονεμβάσιας κ. Ηρ. Τριχείλης, για το γεγονός πως δεν κατέστη δυνατή η αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Μολάων, κρίσιμου για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων για κορονοϊό.

Η μη συμμετοχή της παράταξης «Οι Δημότες Μπροστά» στη συνεδρίαση προκάλεσε την ακύρωσή της λόγω μη απαρτίας.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, «...η μείζων αντιπολίτευση του κ. Νικολινάκου δεν συμμετείχε στη χθεσινή, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία υπήρχαν ως θέματα και ακυρώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Δεν κατέστη δυνατή από το Δήμο, η αγορά του μηχανήματος θαλάμου κάθετης νηματικής ροής και η δωρεά του στο Νοσοκομείο Μολάων, το οποίο θα χρησιμοποιείτο για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων για τον κορωνοϊό, διότι η μείζων αντιπολίτευση του κ. Νικολινάκου δεν συμμετείχε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία υπήρχαν ως θέματα και ακυρώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Με την ενέργειά τους αυτή, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου στη δυσκολότερη περίοδο της COVID-19 και τις προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου για την απόκτηση εξοπλισμού μοριακού ελέγχου».