Παρέμβαση στο μάθημα “Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/ Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό για ΑμεΑ” του ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τη Δευθύντρια των Special Olympics Hellas

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Εθνική Διευθύντρια των Special Olympics Hellas κ. Άρτεμις Βασιλικοπούλου, παρουσίασε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του μαθήματος “Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/ Δημόσιες σχέσεις στον Αθλητισμό για ΑμεΑ” (διδάσκουσες: Αναπλ. Καθ. Ε. Χατζηγιάννη και Επικ. Καθ. Κ. Γδοντέλη), του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για ΑμεΑ” του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Επικοινωνίας και Εύρεσης Πόρων του Οργανισμού. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Προγράμματος καθώς και του Διευθυντή του Αναπλ. Καθηγητή κ. Αθανάσιου Στρίγκα.

Συγκεκριμένα, η Διευθύντρια των Special Olympics Hellas παρουσίασε τα ακόλουθα:
- τους στόχους του οργανισμού
- τον στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας των Special Olympics Hellas και τους τρόπους εύρεσης πόρων
- την διαφοροποιημένη στρατηγική επικοινωνίας, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων συνθηκών αυτοπεριορισμού λόγω του COVID-19 .
- το πρόγραμμα εθελοντισμού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες πιστοποίησης προπονητών/τριων για ΑμεΑ και ευκαιριών εθελοντισμού στο πλαίσιο του Οργανισμού. Συζητήθηκαν επίσης και πιθανές μελλοντικές δράσεις των Special Olympics Hellas με το ΜΠΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για ΑμεΑ».