ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Δράμπαλα», των Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας και Καρυών, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης και Σπάρτης, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 22MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού” στη θέση “Κορομηλιά” της ΔΕ Λεωνιδίου του Δ. Νότιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ROUGERO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 504 κλινών, κατάταξης 4 στη θέση «Λιάντρο» ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, ιδιοκτησίας WHG KING MINOS MANAGMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

4. Έγκριση αλλαγής διατομής του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού 39 Τρίπολης – Σπάρτης – Γυθείου στο τμήμα εντός του σχεδίου πόλεως Σπάρτης (οδός Παλαιολόγου) με ταυτόχρονη διαπλάτυνση πεζοδρομίου, στο πλαίσιο του έργου “Ανάδειξη της Οικίας του ψηφιδωτού της Ευρώπης στη συμβολή Κ. Παλαιολόγου και Διοσκούρων στο κέντρο της Σπάρτης”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

5. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Περιφέρειας Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικ. έτους 2019 Περιφέρειας Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

7. Επανάληψη ψηφοφορίας χωρίς συζήτηση (βάσει του Ν.2690/1999, αρ. 15) για το θέμα: Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 253 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 για τις ανάγκες σύστασης ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

8. Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/Α’/2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

9. Λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Συζήτηση για τα μέτρα προστασίας από τον COVID19 σε σχέση με τους εργάτες γης (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Γόντικας και Αθανάσιος Πετράκος και από την Περιφερειακή Αρχή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Άγγελος Χρονάς

11. Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

12. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

13. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην αυτοδιοίκηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.