ΣΠΑΡΤΗ. Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου του Δήμου Σπάρτης και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την πολύπλευρη πληροφόρηση για την ανάπτυξή τους, ανακοινώθηκε ότι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη Access2Markets, για την ενίσχυση του εμπορίου εκτός των συνόρων της ΕΕ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
H νέα πύλη έρχεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για καλύτερη επεξήγηση των εμπορικών συμφωνιών και υποβοήθηση των εταιρειών στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπτώσεις στους δασμούς. Η πύλη αυτή προορίζεται τόσο για τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει ήδη διεθνή εμπορική δραστηριότητα, όσο και για εκείνες που ξεκινούν τώρα να εξερευνούν ευκαιρίες στις αγορές του εξωτερικού.
Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους του Δήμου Σπάρτης: κ. Βρύνιο Ιωάννη τηλ.: 27310361126 και κ. Τσαπάρα Δημοσθένη τηλ.: 2731022482.
Για την καλύτερη πληροφόρησή σας, επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχετικό φυλλάδιο.