ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Συνολικά 295.237 ελέγχους διενήργησαν το διάστημα 31.12.2020 - 03.01.2021 οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) και κατέγραψαν 5.414 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €1.737.900 και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε:

- επιβολή προστίμου 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα ένδυσης.

- επιβολή πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο διότι σέρβιρε σε καθήμενους πελάτες.