Δεν προχώρησε την Τρίτη η μεταβίβαση ποσοστού 18,33% στην κατασκευαστική από τους αδελφούς Καλλιτσάντση, ανακοίνωσε η εισηγμένη. Τροποποιείται η σχετική συμφωνία, συζητούν να πάρουν όλες τις μετοχές της Pemanoaro.

ΕΛΛΑΔΑ. Δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η μεταβίβαση ποσοστού της τάξεως του 18,33% από την κοινή εταιρεία των αδελφών Καλλιτσάντση (Pemanoaro) στην εταιρεία Invesco των εφοπλιστών Γ. Καϋμενάκη και Δημ. Μπάκου, όπως ανακοίνωσε η ΕλλάκτωρΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,87%.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συνέχεια της από 18.12.2020 γνωστοποίησής της, ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό σχετικά με τη συμφωνία του μετόχου INVESCO FINANCE S.A. για την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (από το νομικό πρόσωπο PEMANOARO LIMITED), ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346%, με καταληκτική ημερομηνία την 12.01.2021, ότι, μετά από ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία την 14.01.2021, η εν λόγω «συναλλαγή» δεν έλαβε χώρα τη 12.01.2021.

Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση, η ως άνω συμφωνία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησής της, προκειμένου να μεταβιβαστεί το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχει η PEMANOARO LIMITED.

Η εταιρεία ενημερώνει ότι θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού το συντομότερο δυνατόν σχετικά με περαιτέρω εξέλιξη του εν λόγω θέματος.