ΠΑΤΡΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 20η Ιανουαρίου 2021, την Τετάρτη και ώρα 17.30, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (σχετική η αριθ. 98/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

2. Αποδοχή αίτησης προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, πρώην εργαζομένων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων).

3. Έγκριση Σχεδίου «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και άμεσης-βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού» Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).

4. α) Παραχώρηση χώρων Εργατικών Κατοικιών από τον ΟΑΕΔ στο Δήμο Πατρέων β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης με τον ΟΑΕΔ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

5. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ακινήτου, ευρισκομένου στο Δασύλλιο της πόλης των Πατρών (Δημοτικό Περίπτερο Δασυλλίου), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα εστίασης και αναψυχής (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

6. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

7. Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δημοτικής Ενότητας Βραχναιϊκων Δήμου Πατρέων, με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Χρ. Διονυσοπούλου- Κων/να Ζερβού- Ι. Μπαλάτσα- Παρ. Ζέρβα» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος).

8. Αίτημα στον Ο.Σ.Ε για ίδρυση ισόπεδης φυλασσόμενης διάβασης της σιδηροδρομικής γραμμής, στο ύψος της θέσης «Χαντζίνα» της Κοινότητας Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος).

9. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποχέτευσης ομβρίων, εντός ιδιοκτησίας Κων/νας Παπαδοπούλου, στην πάροδο Ομήρου, στον οικισμό Μιντιλογλίου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Πατρέων (2018) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11. Αντικατάσταση υπευθύνου Διαχείρισης Λογαριασμών Τράπεζας Ελλάδας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12. Σύσταση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

13. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση από και προς το Δήμο, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

14. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους στη συγκρότηση των επιτροπών α) χαρακτηρισμού ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη για να θεωρηθεί ως λουτρική εγκατάσταση και β) των περιπτώσεων του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή, για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

16. Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση και καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων με τους αναπληρωτές τους, στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του Ν. 1473/1984, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

19. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης- καταστροφής αρχείων του Δήμου, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

20. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων έτους 2021 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

21. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2021 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

22. Αποδοχή παραίτησης της κας Ελένης Αργυρού και αντικατάστασή της από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού.

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αυλείων χώρων (2015) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

24. Έγκριση του από 5-12-2020 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), για ενημέρωση των πολιτών, για το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη «15190» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

25. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).