Δια περιφοράς, την Παρασκευή 29/1

ΜΟΛΑΟΙ. Τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβάσιας, την Παρασκευή 29/1.

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει 5 θέματα ημερήσιας διάταξης και θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 13:00.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των θεμάτων.

Η δε ενημέρωση, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1ο : «Περί δωρεάς εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων».

Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: «Περί λήψης απόφασης αποδοχής δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασιάς από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2021».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς

3o: :«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2021»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

4ο: «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

5ο: «Περί τροποποίησης της αριθ. 194/2019 απόφασης ΔΣ περί Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς “Γιάννης Ρίτσος”.

Εισηγητής κ. Κολλιάκος.