ΜΑΝΗ. Η Δημοτική Αρχή Δυτικής Μάνης πέρα από την αποκομιδή και μεταφορά των καθημερινών απορριμμάτων, μεριμνά και για την αποκατάσταση όλων των χώρων που στο παρελθόν, μετά από κάποιες αρνητικές συγκυρίες είχαν επιβαρυνθεί με απορρίμματα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή από την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2021 ξεκίνησε παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γιώργου Βαβαρούτσου τον καθαρισμό από τη θέση «Άγιος Γεώργιος» (μεγάλα γκρεμά). Η προσπάθεια θα συνεχιστεί πάντα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου με τελικό στόχο την πλήρη επαναφορά του χώρου στην αρχική του μορφή.