Η υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής του όρους Μαίναλον όπου θα εγκατασταθούν ανεμογγενήτριες οδήγησε το Επιμελητήριο Αρκαδίας στην διατύπωση και κατάθεση ενστάσεων προς τη ΡΑΕ.

ΑΡΚΑΔΙΑ. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνέχεια της παρέμβασης που απέστειλε στις 25 Ιανουαρίου στη ΡΑΕ, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά και τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στους ορεινούς όγκους του Μαινάλου και του Λύκαιου όρους κατέθεσε και στην πλατφόρμα της Ρ.Α.Ε. τις αντιρρήσεις όπως προβλέπει ο νόμος.

Η κατάθεση των αντιρρήσεων αφορά στις τρεις υποβληθείσες αδειοδοτήσεις σταθμών εναλλακτικών πηγών ενέργειας και στους δύο ορεινούς όγκους του Μαινάλου και του Λύκαιου όρους στην Αρκαδία.

Κύρια ένστασή και στις τρεις καταθέσεις προς τις αρμόδιες ιδιωτικές εταιρίες είναι η υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους.