Ομόφωνα ορίστηκαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας “Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης & Ευρώτα”

ΛΑΚΩΝΙΑ. Όπως γνωστοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας «Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης & Ευρώτα», στην πρώτη συνεδρίασή της, στις 15/12/20, ομόφωνα όρισε τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου.

Ως μέλη του νέου Δ.Σ. ορίστηκαν οι:

1. Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης Δ. Σπάρτης

2. Αθανασία (Τία) Βαχαβιώλου του Σωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μυστράς

3. Παναγιώτης Τριτάκης του Ιωάννη, Οικονομολόγος

4. Ιωάννης Παυλάκος του Γεωργίου, Τεχνολόγος Γεωπόνος & Δημοσιογράφος

5. Χριστίνα Νικολέττου του Γεωργίου, Υπεύθυνη Δικτύου ΟΤΕ Λακωνίας

6. Ευάγγελος Βαλιώτης του Δημητρίου, τ. Δήμαρχος Σπάρτης, Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης», Δημοτικός Σύμβουλος

7. Παναγιώτης Πριστούρης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σπάρτης

8. Παναγιώτης Κυριακάκος του Αντωνίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δ. Ευρώτα και

9. Μαρίνης Μπερέτσος του Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ. Αναπτυξιακός ΟΤΑ».

Κατόπιν, το νέο ΔΣ, στην πρώτη συνεδρίασή του, στις 8/2/20, συ-γκροτήθηκε σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα.

Με ομόφωνη απόφαση

Πρόεδρος της Εταιρείας, ορίσθηκε η Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος, ο Παναγιώτης Κυριακάκος του Αντωνίου και

Γραμματέας, η Χριστίνα Νικολέττου του Γεωργίου

Με την ίδια ομόφωνη απόφαση το νέο ΔΣ της Εταιρείας όρισε Διαχειριστή της Εταιρείας κατ’ άρθρ. 15 του Καταστατικού, το Μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Τριτάκη του Ιωάννη.