Ένα έργο ζωτικής σημασίας, που θα δώσει πνοή στο δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Περιστερίου, τέθηκε σε λειτουργία, με την ενεργοποίηση της γεώτρησης του ΄΄Αντλητικού Συγκροτήματος Υδρευτικής Γεώτρησης΄΄, στον οικισμό Περιστερίου του δήμου Ευρώτα.

Το έργο, η ανάγκη για την άμεση υλοποίηση του οποίου ήταν αδήριτη, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010 και ήλθε να δώσει λύση στα πολλαπλά προβλήματα, που είχε προκαλέσει η χρόνια συσσώρευση χώματος στο εσωτερικό της δεξαμενής της περιοχής. Υλοποιήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) του πρώην Δήμου Σκάλας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Αυγούστου 2010, έγινε η εγκατάσταση του ΄΄Αντλητικού Συγκροτήματος Υδρευτικής Γεώτρησης΄΄, στον Οικισμό Περιστερίου, κατ’ εφαρμογή της 63/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ανάδοχος του έργου ήταν ο κ. Αρώνης Γεώργιος. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα φαινόμενα λειψυδρίας. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στις 21. 236,01 €.

Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2010, κατασκευάστηκε οικίσκος του ΄΄Αντλητικού Συγκροτήματος Υδρευτικής Γεώτρησης’’, ύψους 5.600 €, από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α., με ανάδοχο τον κ. Αποστολάκο Παναγιώτη.
Σημειώνεται, ότι η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης έγινε το Νοέμβριο του 2011, από τον Καλλικρατικό δήμο Ευρώτα.