ΣΠΑΡΤΗ. Πολλά είναι τα παράπονα μελών του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Σπάρτης για κακή λειτουργία του Νομικού Προσώπου και του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Η αγωνία που εκφράζουν έχει να κάνει την υποτυπώδη όπως λένε λειτουργία ενός φορέα που εν μέσω Πανδημίας θα έπρεπε να έχει αναλάβει, αρμοδίως, περισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνες προς όφελος της δοκιμαζόμενης κοινωνίας. Αντί αυτού διαπιστώνουν ότι είναι ανύπαρκτο, ασυντόνιστο, υπάρχουν οφειλές και πρόστιμα σε Ασφαλιστικούς Φορείς αλλά και μεγάλο πρόβλημα στη σύγκλιση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως λένε χαρακτηριστικά πολλές φορές το Συμβούλιο δεν συνέρχεται λόγω έλλειψης απαρτίας, άλλες αναβάλλεται χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση, κάποιες φορές συνεδριάζει με απαρτία από την αντιπολίτευση. Συχνά γίνονται έξωθεν παρεμβάσεις στο Δ.Σ. και τελικά δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο και την αποστολή του. Τα ίδια τα μέλη που αγωνιούν αναφέρουν ότι ανώτατη αρχή ελέγχου του Νομικού Προσώπου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ πολιτικά θα έπρεπε και οι Παρατάξεις της αντιπολίτευσης να έχουν διαπιστώσει τα ζητήματα.

Όπως σημειώνουν οι απολαβές της ηγεσίας του Νομικού Προσώπου που αγγίζουν τα 8.000€ ετησίως δεν είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η λειτουργία του. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του Νομικού Προσώπου με τελικό χαμένο τον πολίτη του Δήμου Σπάρτης.

Απ’ ότι φαίνεται η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του είναι θέμα που θα απασχολήσει έντονα αρχικά τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης και εν συνεχεία την κοινωνία. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όσοι αναλαμβάνουν την προεδρία είτε παραιτούνται είτε προβληματίζονται σφόδρα για την επιλογή τους.