ΣΠΑΡΤΗ. Όπως ενημέρωσε ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., γενική διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/2, στις εξής Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης:

  • 07:30 -14:30

Καστόρι, Αλευρού, Καστρί, Περιβόλια

  • 14:15 - 15:15

Αγ. Ειρήνη, Άνω Μαγούλα, Λογγάστρα, Σουστιάνοι, Βορδώνια

Όπως αναφέρεται, η διακοπή οφείλεται σε απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Επιπλέον, η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και ίσως και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.