ΣΚΑΛΑ. Όπως ενημέρωσε ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, από τις 08:00π.μ. έως τις 11:00π.μ. στις εξής Κοινότητες, του Δήμου Ευρώτα:

Αγ. Ιωάννης, Γλυκόβρυση

Επιπλέον, η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και ίσως και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.