ΣΠΑΡΤΗ. Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Σπάρτης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, του έτους 2021, μέχρι τις 31/3/2021.


Η απόφαση πάρθηκε, αφού λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του νέου κορονοϊού, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρέμειναν κλειστά.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά


• Άδεια λειτουργίας καταστήματος

• Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου

• Απόδειξη ταμιακής μηχανής από το οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ.

• Δημοτική ενημερότητα

• Τοπογραφική αποτύπωση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και Περίπτερα)

• Σκαρίφημα - για καταστήματα εμπορίου

• Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση που απαιτείται)

Επισημάνσεις

Σύμφωνα με την αριθ. 72/2016 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ) « Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση & λειτουργία των οδών, πλατειών & λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», οι χορηγούμενες άδειες ισχύουν έως το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση.