ΜΟΛΑΟΙ. Όπως ενημέρωσε ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., γενική διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/3, στις εξής Κοινότητες του Δήμου Μονεμβασίας:

  • 08:00 -13:00
    Άγιος Δημήτριος, οικισμός Φλώκας της ΔΕ Μονεμβασίας
  • 08:00 - 12:00
    Κεραμωτή, και στις Κοινότητες Βελλιών, Ταλάντων και Άγιου Νικολάου της ΔΕ Μονεμβασίας

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και ίσως και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.