ΣΠΑΡΤΗ. Με 7 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, 17/3 και ώρα 19:00.

Την παράσταση κλέβει το 6ο θέμα προς συζήτηση, και δη η «Έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου”», με εισηγητή τον Δημήτρη Καπονικολό.

Αναλυτικά, η Ημερήσια Διάταξη:

1ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 278/2020 (ΑΔΑ: Ω5Ο1Ω1Ν-5Ψ7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

2ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 279/2020 (ΑΔΑ: 68ΡΟΩ1Ν-ΞΤΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

3ο Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης”

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

4ο Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

Την Τετάρτη, 17/3 στις 19:00 του Δήμου Σπάρτης στο «Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα –Κάβου Μαλέα» του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», (Man and the Biosphere Programme -MAB) της UNESCO

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου)»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός

7ο Θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»