ΣΠΑΡΤΗ. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σπαρτιατών (πόλη Σπάρτη) κ. Δημοσθένης Κακούρος σχετικά με τις αντιδράσεις των συναδέλφων του προέδρων των χωριών του Δήμου για τις επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ θυμίζει μεν ότι όλα τα μέρη είχαν αποδεχθεί τον εξορθολογισμό των εξόδων της ΔΕΥΑΣ και προσαρμογή των Τιμολογίων αλλά σημειώνει ότι οι όποιες αυξήσεις δεν πρέπει να προηγούνται του εξορθολογισμού ενώ αναφέρει ότι δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση από της Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αγαπητοί κύριοι τις ΔΕΥΑΣ,

Η δική μου βασική απαίτηση σαν πρόεδρος της Κοινότητας Σπαρτιατών, είναι η ισονομία, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ με τις κοινότητες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Σπάρτη (π.χ. αντλιοστάσια). Ιδανικά βεβαίως θα θέλαμε να μην γίνουν αυξήσεις ή αν είναι απαραίτητο να γίνουν για τον ισοσκελισμό των εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΣ, να μην προηγούνται του εξορθολογισμού των εξόδων της υπηρεσίας.

Την προηγούμενη χρονιά είχαμε αποδεχτεί όλα τα μέρη να προβεί η ΔΕΥΑΣ σε μια διαδικασία εξορθολογισμού των εξόδων της σε όλο το Δήμο και βάση των αποτελεσμάτων αυτών να γινόταν αντίστοιχα η προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής. Δεν είχαμε (οι πρόεδροι τουλάχιστον) κάποια σχετική ενημέρωση κατά πόσο η ΔΕΥΑΣ ανταποκρίθηκε και κατά πόσο αποτελεσματικές ήταν οι ενέργειες που προέβη.

Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μου και δηλώνω πάντα διαθέσιμος για ότι χρειαστεί επι της διαδικασίας».